Vormingen

Als vormingsmedewerker voor  Archeduc geef ik cursussen "Omgaan met stress ". Hier leer je jezelf stressbestendiger maken, hoe je best omgaat met stress op het moment zelf en hoe je te ontspannen na een stressvolle situatie. 
Dit is een doe-cursus met met handige en praktische tips rond voeding- en slaaphygiëne en ontspannende oefeningen. 
Comments